Knurowskie Towarzystwo Koszykówki     
Knurowskie Towarzystwo Koszykówki
    
Miasto Knurów
 
Nasi sponsorzy
JS Invest Wysowianka GO HABIT IKnurówO nas

Aktualności
Dla Zawodnika

Treningi
Turnieje

BasketCup

Małe Zamieszanie

Puchar Śląska
Imprezy

Galeria

Archiwum

Linki

Kontakt
O nas


Knurowskie Towarzystwo Koszykówki powstało 29 marca 2007 roku z inicjatywy grona miłośników koszykówki. Inicjatorem projektu był pan Janusz Klof.
Listę założycieli stanowili:

Waldemar Bastek,  Ziemowit Boczoń, Marek Burski, Łukasz Furmanek, Adam Jarząbek, Paweł Kiałka, Janusz Klof, Ryszard Nowak, Fabian Olimski, Dominik Pfeiffer, Janusz Pluta, Łukasz Poręba, Michał Pucek, Jacek Sielańczyk, Konrad Wąsowicz, Andrzej Wesołowski, Dariusz Wesołowski.


12 kwietnia 2007 r. Starostwo Powiatowe w Gliwicach dokonało rejestracji Stowarzyszenia, a 23 maja 2007 r. odbyło się I Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano Zarząd w składzie:

 • Prezes - Janusz Klof,
 • Sekretarz - Andrzej Wesołowski,
 • Członek Zarządu - Konrad Wąsowicz,
 • Komisja Rewizyjna: Łukasz Poręba, Łukasz Furmanek, Ryszard Nowak.

 • W pierwszej połowie sierpnia odbył się pierwszy oficjalny obóz sportowy pod patronatem KTK w Czchowie. Przygotowania do sezonu 2008/09 rozpoczęły grupy w rocznikach 1996 i 1997. Kadrę trenerską w klubie stanowią: mgr Konrad Wąsowicz, mgr Janusz Klof, mgr Andrzej Wesołowski, mgr Łukasz Poręba.

  Od października 2008 r. w rozgrywkach organizowanych przez ŚZKosz wystartowali chłopcy z rocznika 1996 i młodsi pod trenerską opieką mgr Andrzeja Wesołowskiego. W sezonie 2008/09 w Stowarzyszeniu trenują trzy grupy chłopców z roczników:

  • 1996
  • 1997
  • 1998 i młodsi.
  Statut Knurowskiego Towarzystwa Koszykówki w wersji PDF jest dostępne tutaj.
  Sprawozdanie zarządu KTK Knurów

  Sprawozdanie ustępującego Zarządu Knurowskiego Towarzystwa Koszykówki z działalności w latach 2007-2011 przygotowane na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 24 maja 2011 r.
  W dniu 23 maja 2007 roku wybrano zarząd klubu w następującym składzie:

  • Prezes – Janusz Klof
  • Sekretarz – Andrzej Wesołowski
  • Członek Zarządu – Konrad Wąsowicz

  Przedstawiamy omówienie pracy Klubu w grupach zagadnień.

  1. Zagadnienia organizacyjne,
  2. Baza materialna działalności,
  3. Współpraca z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym,
  4. Szkolenie i udział w rozgrywkach,
  5. Finansowanie działalności.

  1. Zagadnienia organizacyjne.

  Klub pracował w pełnej symbiozie z Miejskimi Szkołami Podstawowymi w Knurowie Urzędem Miasta oraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach.
  Knurowskie Towarzystwo Koszykówki prowadziło w rozgrywkach Śląskiego Związku Koszykówki cztery drużyny młodzieżowe. Rocznik 1996 rozgrywał mecze w kategorii minikoszykówka Puchar Śląska, młodzika młodszego i starszego, rocznik 1997 i 1998 w kategorii minikoszykówka Puchar Śląska, młodzika młodszego i starszego, rocznik 1999 i 2000 w kategorii minikoszykówka Puchar Śląska, roczniki 2001, 2002 rozgrywają turnieje i mecze towarzyskie. Działalność klubu przyczyniła się do promocji miasta w regionie

  2. Baza materialna działalności.

  W obecnym okresie, korzystamy z sal szkolnych w mieście. Hala na terenie której rozgrywane są mecze ligowe mieści się przy MSP 2 i jest to centralne miejsce szkolenia. Praca z dziećmi prowadzona jest także w MSP 1, MSP 6, MSP 7, MSP 9. Obiekty są udostępniane nieodpłatnie. Klub posiada profesjonalne piłki do gry i szkolenia wartości ok.6000 zł. Zostały one zakupione dzięki pomocy sponsorów i z budżetu klubu.

  3. Współpraca z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym

  Klub ściśle współpracował z Urzędem Miasta Knurów oraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach. Z kasy miasta wpływa coroczna dotacja, która pomaga w organizacji działalności stowarzyszenia. Dzięki tym funduszom młodzi koszykarze uczestniczą w lidze młodzików starszych oraz w meczach Pucharu Śląska w mini koszykówce. Ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach współpracujemy w organizacji corocznego rodzinnego festynu koszykarskiego „ZAMIESZANIE”. Rokrocznie uczestniczy w nim około 100 dziewcząt i chłopców z całego powiatu.

  4. Szkolenie i udział w rozgrywkach

  Klub dba o dobór trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia treningowe z młodzieżą, by byli nie tylko fachowcami w przekazywaniu umiejętności koszykarskich, lecz także byli dobrymi wychowawcami dorastającej młodzieży. Trenerzy szkolą się na konferencjach organizowanych przez ŚZKosz. W celu zdobycia licencji odbywają coroczny kurs licencyjny.

  Obecnie kadrę trenerską tworzą:

  - mgr Janusz Klof
  - mgr Łukasz Poręba
  - mgr Konrad Wąsowicz
  - mgr Andrzej Wesołowski

  W obecnej kadencji w zajęciach we wszystkich grupach treningowych uczestniczyło lub uczestniczy ponad 150 dziewcząt i chłopców.
  W obozach sportowych organizowanych przez klub w latach 2007 – 2010 w Czchowie, Tymbarku oraz w Makowie Podhalańskim uczestniczyło 146 chłopców.

  W sezonie 2007/2008
  Rocznik 1996/97 - 5 miejsce na Śląsku w kategorii młodzik młodszy
  Rocznik 1997/98 udział w turniejach z rówieśnikami m.in. zwycięstwo w turnieju mikołajkowym w Strzelcach Opolskich
  Systematyczna praca z grupami dzieci klas I-III

  W sezonie 2008/2009
  Rocznik 1996/97 został wycofany z rozgrywek w kategorii młodzik starszy po I rundzie.
  Rocznik 1997/98 udział w Pucharze Śląska w mini koszykówce i zajęcie 8. miejsca.

  W sezonie 2009/2010
  Rocznik 1997/98 10. miejsce na Śląsku w kategorii młodzik młodszy.
  Rocznik 1998/99 udział w Pucharze Śląska w mini koszykówce i zajęcie 10. miejsca.
  Systematyczna praca z grupami dzieci klas I-III.

  W sezonie 2010/2011
  Rocznik 1997/98 14. miejsce na Śląsku w kategorii młodzik starszy.
  Rocznik 1999/2000 udział w Pucharze Śląska w mini koszykówce i zajęcie 10. miejsca
  Roczniki 2001 i 2002 udział w turniejach mecze z rówieśnikami. 2. i 3. miejsce na turnieju w Tychach.

  Niewątpliwie największym talentem jest wychowanek trenera Andrzeja Wesołowskiego Maciej Piszczek rocznik 1996. W chwili obecnej jest on wypożyczony do drużyny GTK Gliwice gdzie jest postacią pierwszoplanową w kategorii kadetów. Jest także podstawowym graczem kadry Śląska w swoim roczniku. Jego postępami zainteresowane są liczne drużyny w Polsce.

  5. Działalność finansowa

  Oto tylko niektóre aspekty działalności finansowej.

    2008 2009 2010
  Składki członkowskie 2475 zł 2930 zł -
  Dotacje UM 0 zł 4000 zł 4000 zł
  Dotacje Starostwo 1406 zł 2250 zł 1000 zł
  Sponsorzy 900 zł 2000 zł 6700 zł

  Trenerzy od początku działalności pracują na zasadzie wolontariatu. Zawodnicy pokrywają w całości koszty obozu sportowego w okresie letnim. Pensja dla trenerów za opiekę i prowadzenie zajęć podczas obozu letniego jest jedynym źródłem dochodu w ciągu roku.

  Na koniec ustępujący Zarząd KTK składa podziękowania za owocną współpracę w kadencji 2007-2011 w działaniach dla dobra mieszkańców Knurowa Radzie i Urzędowi Miasta, właścicielowi i pracownikom Firmy Marco, Komart i Darkol zaangażowanych w rozwój sportowy klubu, dyrekcjom szkół podstawowych z terenu Knurowa, które udostępniają nam sale gimnastyczne i boiska w tak trudnym dla nas okresie. Dziękujemy także rodzicom młodzieży trenującej w klubie współpracującej z trenerami i Zarządem Klubu.

  Knurów, dn. 24. 05. 2011 r.
  hosting sponsorowany przez Alfa-System - Internet - Telefon - Telewizja
  Kontakt: Prezes KTK - Andrzej Wesołowski - e-mail tel. 664 474 273
  Trener - Janusz Klof - e-mail tel. 502 789 410
  Administrator Michał Pucek - e-mail tel. 608 04 08 94
     Nasz profil na Facebook'u
  NIP: 969-148-61-96